Co je to náhradní daňové plnění? Náhradní plnění je určeno pro zaměstnavatele. Nákupem výrobků a služeb od společností, které zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky, jakožto firma podpoříte jejich práci a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

Co to je náhradní daňové plnění?

Každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. povinen zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho. Tuto povinnost plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:

  • zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu
  • odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS, nebo
  • nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého chybějícího zaměstnance se ZPS.

Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.

Odvod do státního rozpočtu vs. dodávky zboží v režimu náhradního plnění

Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP Odvod do státního rozpočtu Nákup zboží v režimu náhradního plnění
50 2 143 805 Kč 402 654 Kč
100 4 287 610 Kč 805 308 Kč
500 20 1 438 050 Kč 4 026 540 Kč
2000 80 5 752 200 Kč 16 106 160 Kč
Poznámka: Výpočty odvodu do státního rozpočtu nebo náklady vynaložené v náhradním plnění jsou závislé na průměrné mzdě za období první až třetí čtvrtletí sledovaného roku. Výpočet pracuje s průměrnou mzdou za 1. až 3. čtvrtletí 2017, která dle ČSÚ dosáhla 28 761 Kč.

Kde čerpat náhradní plnění?

V případě zájmu naše společnost zajišťuje dodávky veškerého zboží a služeb v režimu náhradního daňového plnění.
Nakupte u nás a jednoduše splňte zákonnou povinnost, navíc tak dáte příležitost zapojit se do pracovního procesu lidem se zdravotním postižením.